جمعه, 24 فروردین 1403
جمعه, 24 فروردین 1403

حکایت گیلان | مازیار صیادی _ تعاون سناریوی تکراری هر ساله بدون خروجی ومانده از شعار های پرطمطراق که هر ساله هفته تعاون را بدان اختصاص می دهند، واژه مقدس تعاون که شالوده آن بر مشارکت استوار است مبدل به کش و قوس های سیاسی و منازعات سیستماتیک است که در سراسر کشور پوسته نازکی از آن بجای مانده که نامش راتعاون نهادند در راستای غوغا سالاری و پردازش اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاون یکی از سه بخش عمده اقتصاد کشور قلمداد گردیده که حداقل می بایست در ۲۵ درصد ورودی اقتصاد به تعاون اختصاص یابد ولی با کمال تاسف بطور عملی کمتر از ۲ درصد اقتصاد کشور را در چنبره خود حفظ نموده است ولی سکانداران تعاون معتقد هستند سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ۵ درصد است!! ولی در بودجه کشور نام و جایگاهی برای تعاون تعیین و تبیین نگردید و اگر در بودجه اشتغال مقادیر ناچیزی تخصیص دادند در حوزه کارآفرینی است نه بخش تعاون.. طبق اساسنامه و قانون اقتصاد بخش تعاون«ابزار کار برای همه» جز اهدافش بوده که این ادعا بقدری رنگ رو رفته است که قافله سالار تعاون در کنار شعار های پرهیمنه نتوانست خودش را درقالب همان تعاون حفظ نماید وبقدری طی ادوار گذشته کم رمق وبی جان بوده تا اینکه این فرزند ناخلف اقتصاد را غلت دادند ودر گوشه رینک با هژمونی وزارت کار اختلاط نمودند تا شاید در داخل پیله خود بنام تعاون روز گذران نماید، که حالیه مبدل یک معاونت بلا اثر در ساختار وزارت متبوعش مبدل گشته و در استانها دکانی کوچک از ارجاعات و پیگیریهای تعاونیهای رنگ و رورفته و اتحادیه های بی جان و اتاق تعاون بی رمق مبدل گشته است.

تعاونی‌های نو مانند توسعه وعمران با قانونی مبهم وترک تشریفات عین شتر گاو پلنگی می مانند که هیچ مدیر استانی نمی داند با این غول نتراشیده چگونه وبا کدام ابزارش کار ویا مبادله سازند.. چرخ داندانهای هرزی که بدون خودباوری و بدون هدف گذاری و نداشتن پیوند سازمانی با نهادهای تصمیم ساز تعاون را یک ملقمه ای برآمده از بطن ومتن اقتصادی که نه شباهتی به بخش خصوصی دارد و نه بخش دولتی... البته بهتر است این سناریو ساخته شده را حیاط خلوت رندان سیاسی بنامیم و اگر با تبصره و تک ماده بپذیریم نامش را در لوح زرین اقتصاد تحریم زده ما «خصولتی» بگذاریم، البته تعاون قرار بود با تجمیع اندوخته های اندک و سرمایه های معنوی و اقتصادی وبهره گیری از ظرفیت های بالقوه وپتانسیل اقتصادی جامعه، عامل توسعه و ترویج فرهنگ عدالت اقتصادی باشد، که رفته رفته کارشناسان اهل فن با درک درست و علمی با فن آوری و تکنولوژی مدرن، تعاونیهای دانش بنیان را پی ریزی نمودند، که در هنگامه این پارادیم به ناگه دولت فخیمه وقت «تعاونی‌های سهام عدالت» را که یک واژه مبهم وعدم استراتژی و بدون راهکار عملی در دامن تعاونی ها نهاده تا ذهنیت دست نخورده مردم خاصه نسل جوان آهسته وپیوسته با تراوشات کار گروهی عجین می شدند آنگاه حجم انتظارات تلمبار شده و بدون خروجی وارزیابی سهام کارخانجات زیانده بنام سهام عدالت بر تارک پرهیمنه تعاون بارگذاری گردیده تا برای همیشه لکه نا کارآمدی حیض برپیشانی تعاون برای سالهای متمادی در اذهان باقی بماند، شور بختانه سپردن کاروان عظیم تعاون بدست کسانیکه شناخت آن از تعاون صرفا بستگانشان عضو تعاونی مصرف فرهنگیان بوده و این پیوستگی مویرگی چنان علقه و جسارتی به این جوان داده تا به خودش جرات دهد که سکانداری ۲۵ درصد اقتصاد کشور را راهبری نماید..! صدالبته اودر کشاکش مجالست و مباحثه و دفاع از استاندارد های تعاون در هیات وزیران و کانون اهل فن نمی تواند کلامی برای استحکام واقتدار تعاون بر زبان جاری سازد که یقینا چنین افرادی بی تجربه و ناآشنا به بخش تعاون جز «شنونده محض» اطاعت کلامی و مجری منویات چهره های پشت صحنه، کار دیگری برنمی آید... در صحنه های مبادلات مرزی با تشکیل تعاونیهای مرز نشینان چنان رسوایی بجای آوردند که حداقل خوشحال بودیم حاشیه مرزهای مان را قهوه ای نکرده بودند، شوربختانه آنجا هم با ره آورد تلخ سو مدیریتی ونداشتن استانداردهای نظارتی، تعاونیهای مرز نشینان یکی از غده های چرکین بخش تعاون مبدل گشته است..

واما آنچه انتظار داشتیم که با لیاقت ورزی بدان وفادار باشند و همت می کنند تعاونی‌های تامین نیاز را درسراسر استانها شکل می دهند، متاسفانه جز تشکیل چند تعاونی الگویی ونمایشی وبدون خروجی هدفمند اقدام بایسته دیگر ی خلق ننمودند...
پرواضح است کارکرد تعدادی مدیران کل باتجربه ومتعصب و وفادار با رتبه های درخشان در سطح ملی در میان هیاهوی سو مدیریتی در شاکله کشوری، نشان ونمودی نخواهد داشت....

و تا اینجا آنچه بر تعاون رفت تیتر وار آورده شد... واگر می خواهید از کریدور پوپولیستی خارج شوید و تا تعاون به معنای حقیقی قادر باشد رسالت و اصالت خود را در تبیین شعاریش عملی واجرایی سازد و بتوانند گره های کور اشتغال گروهی و خرد را مرتفع نماید و آنگاه کارنامه ای موفق و موثر از خود بروز دهد بلادرنگ این عملیات را بطور اجرایی برای حفظ ته مانده تعاون بکار بگیرید؛
۱- تخصیص یک سوم بودجه اشتغال کشور ویژه بخش تعاون برای اجرای طرح های دانش بنیان و تعاونهای نو و تامین نیاز و تعاونی‌های توسعه عمران
۲- اصلاح و اجرا قوانین متناسب با اصل ۴۴ قانون اساسی برای تشکیلات بخش تعاون اختصاصا به تمام وزارت خانه ها ابلاغ گردد
۳-آیین نامه اجرایی و دستوری با فرجه زمانی برای کلیه استانداران جهت تشکیل وفعال نمودن تعاونیهای توسعه وعمران واعطا کلیه قراردادهای پیمانکاری عمرانی دستگاههای تخصصی خاصه شهرداریها بدون هرگونه محدودیت
۴- تشکیل تعاونی‌های تامین نیاز در کلیه مشاغل خرد وکوچک که بصورت کنتراکت فارمینک اداره می شوند و تخصیص ردیف بودجه با ذکر نام اختصاصا «تعاونیهای تامین نیاز» از آن بهره ببرند
۵- تشکیل و فعال سازی تعاونی‌های تامین نیاز در سراسر استانها و اتصال آنان به بنگاهها اشتغال و تولید
۶- سازماندهی اتحادیه های ۱۶ گانه بصورت ملموس وعملیاتی وتقویت زیر ساخت اتاق تعاون در امر صادرات
۷- اعطا تسهیلات به کلیه تعاونیها در گرایش های صنعت و کشاورزی و خدمات با اولویت واقعیت های تکنولوژی فضای مجازی بصورت قرض الحسنه با سود ۴ درصد

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان