چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403

حکایت گیلان | نگاهی به اهم نتایج طرح درآمد و هزینه خانوار سال ١٣٩٩ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ۱۶ میلیون و ۱۰۹ هزار تومان با سهم ٢٦ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴۶ میلیون و ۲۹ هزار تومان با سهم ٧٤ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.


متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ۳۴ میلیون و ۶۷ هزار تومان بوده است که  نسبت به سال قبل ٣٠,٥ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ۱۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان با سهم ٤٠ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۲۰ میلیون و ۴۲۳ هزار تومان با سهم ٦٠ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ٢٥.٠ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣٢.٠ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ خانوار شهری ۷۶ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می­دهد که ٣١,٤ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٥.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥٢.٩ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

 متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ۴۲ میلیون و ۴۷ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ٤١,٦ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می­دهد که ٣٢,٧ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٢٩.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٧.٥ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

 همچنین بررسی ضریب جینی حاکی از افزایش نابرابری در سال گذشته است؛ ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه درآمد یکسانی دارند. ضریب جینی یک (یا ۱۰۰٪) بیانگر حداکثر نابرابری است. ضریب جینی کل کشور در سال گذشته به ۴۰.۰۶ درصد رسید که نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. افزایش نابرابری در مناطق روستایی و شهری نیز مشاهده می‌شود

بر اساس گزارش مرکز آمار در سال گذشته ۲۲.۹۱ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین بودند که نسبت سال ۹۸، کاهش ۱.۲۱ واحدی نشان می‌دهد. این میزان برای خانوار روستایی برابر با ۴.۹۳ درصد بود که بر خلاف خانوار شهری ۰.۴۲ واحد افزایش یافته‌است

متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار بر حسب استان

بررسی متوسط هزینه کل سالانه خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۹۵ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان بیشترین و استان خراسان شمالی با ۳۵ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان کمترین هزینه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ۱۰۹ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴۷ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٩ به خود اختصاص داده است.

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ۵۶ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۸ میلیون و ۳۹ هزار تومان کمترین هزینه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.

همچنین استان البرز با ۶۷ میلیون و ۶۸۹ هزار تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۸ میلیون و ۱۰۹ هزار تومان، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ١٣٩٩ به خود اختصاص داده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان