یکشنبه, 02 اردیبهشت 1403
یکشنبه, 02 اردیبهشت 1403

به گزارش حکایت گیلان | کتاب «تاملاتی بر فلسفه تاریخ» نوشتۀ فیاض زاهد به همت انتشارات ثالث منتشر شد.

مدتی پیش کتاب «تاملاتی بر فلسفه تاریخ» نوشتۀ فیاض زاهد به همت انتشارات ثالث منتشر شد.

تاریخ چیست؟ چه فایده ای دارد؟ آیا تاریخ علم است؟ آیا در تاریخ قوانینی ثابت وجود دارد و وقایع بر اساس آنها رخ می دهند؟ فیلسوفان تاریخ درباره علم تاریخ و گذشته چه می گویند؟ چه پیوندی میان فلسفه و تاریخ، و تاریخ و علوم دیگر وجود دارد؟ اینها بخشی از پرسش هایی است که فیاض زاهد در این اثر به آنها پرداخته است.
او تلاش کرده با نگاهی به آرا و دیدگاه های فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان تاریخ غربی به این پرسش ها پاسخ دهد. رویکرد متفکران مکتب آنال، مکتب فرانکفورت، پست مدرنیسم، فمینیسم و نیز نمایندگان نئوکانتی و هگلی ها و شارحان مارکسیسم به فلسفه تاریخ را می توان در این اثر جست. این اثر واضع نظریه فلسفی جدیدی نیست اما تلاش کرده به بازخوانی و بازاندیشی در بنیان های نگرش فلسفی به تاریخ بپردازد. بازخوانی و نقد آثار یووال نوح هراری، مورخ پرآوازه معاصر، نیز از بخشهای قابل توجه و خواندنی این اثر است.
«تاملاتی بر فلسفه تاریخ» در ۴۸۸ صفحه و به قیمت ۴۰۰ هزار تومان وارد بازار نشر شده است.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان