دوشنبه, 03 اردیبهشت 1403
دوشنبه, 03 اردیبهشت 1403

به گزارش حکایت گیلان | درخصوص ساختمان درحال احداث خیابان امام خمینی کوچه بن بست صفایی در شهرستان سیاهکل، چگونه در 50 متری شهرداری در مرکز شهر یک ساختمان 7طبقه با 80 درصد سطح اشغال بدون مجوز در یک کوچه 6متری ساخته میشود که طبق اصول مهندسی شهرداری مجاز به ساخت دوطبقه روی پیلوت با سطح اشغال 45 درصدمیباشد و درکمیسیون ماده 5 نیز دوطبقه روی پیلوت و در کمیسیون ماده 100 نیز دوطبقه روی پیلوت و به ناگاه در کمیسیون تجدیدنظر 4طبقه روی پیلوت رای داده میشود و مالک بدون توجه به این رای درحال تکمیل طبقه پنجم و ششم ساختمان است و شهردار محترم هنوز ادعا دارد که ساختمان 4طبقه است.

بنده به عنوان یک شهروند باتوجه به اینکه در خیابان فوق هم اکنون نیز مشکل پارکینگ معضل بزرگی به شمار می آید، پافشاری شهردار، شورای شهر، فرماندار و دادستان محترم بر ساخت و ادامه کار این سازه چیست؟

اگر خدای ناکرده در ساختمان مذکور حادثه ای رخ دهد، امکانات موجود در شهرداری و آتش نشانی با توجه به عرض کم کوچه و ارتفاع ساختمان جوابگوی امنیت ساکنین و همسایگان خواهد بود؟

تمامی این سوالات را از مسئولین به صورت مکتوب نمودم و هیچ پاسخی نگرفتم و به ناچار این سوالات را از شما به عنوان یک رسانه و برای آگاهی همشهریان عزیز طرح نمودم و تقاضا دارم که جواب بنده را از زبان مسئولین محترم که چرا جلوی این کار گرفته نمیشود، داده شود تا به عنوان یک شهروند احساس امنیت در این شهر داشته باشم.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان