دوشنبه, 03 اردیبهشت 1403
دوشنبه, 03 اردیبهشت 1403
جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود؛

آقای نوبخت، دلخوش به نقد سیستم بودید در حالیکه حذف تان به دست خودتان عملیاتی شد

۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۲۱:۵۹ چاپ

حکایت گیلان | یادداشت وارده | محمدرضا آخسته: جناب نوبخت مردم نیازمند سیاست مداران هوشمندند نه سیاست مدارانی که بدون در نظرگرفتن جمیع شرایط وارد میدان می‌شوند. 

شما مسبب مشروعیت بخشی بیشتر به افرادی شدید که در رشت رای آوردند، در حالی که از خود شما مشروعیت زدایی شد. 

امیدوارم این ضربه مستقیم و زیرکانه مردم باعث گردد که دیگر به دنیای سیاست بازنگردید تا بدانید که دهه‌هاست از درک و بینش مردمان این دیار عقب‌تر مانده‌اید.  

شما در زمینی وارد بازی شدید که سر بازی نکردن‌تان دعوا بود، صدای هو کردن تان در تمام گوش ها صوت میکشید و متاسفانه گوش شنوایی نداشتید. 

شما نمی‌دانید، اما باید بدانید که اکثریت مردم دیگر جور دیگری می‌اندیشند. 

چرا باید وارد میدانی میشدید که در این مدت و از جانب کیهان و صداوسیما، شما و دوستان‌تان را چنان به سخره بکشند که در باورمان نمی‌گنجید. شما دلخوش به نقد سیستم بودید در حالیکه حذف تان به دست خودتان عملیاتی شد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان