جمعه, 11 اسفند 1402
جمعه, 11 اسفند 1402

حکایت گیلان | کارگاه آموزشی نسخه ی ۲۳ دستورالعمل برنامه بیمه روستایی و پزشکی خانواده ویژه کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در معاونت بهداشتی برگزار شد.
به نقل از گیل وبدا؛ در کارگاه آموزشی نسخه ۲۳ برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده که با حضور مسئولان واحد گسترش شبکه و کارشناسان مستقیم برنامه پزشک خانواده روستایی شهرستان ها در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد، تغییرات نسخه ی 23 و 22 دستورالعمل این برنامه تبیین شد.
 در این جلسه درباره ی نحوه ی پرداخت مبتنی بر عملکرد اعضای تیم سلامت، وظایف مسئولین گسترش در برنامه بیمه روستایی و پزشکی خانواده، توضیحاتی ارائه شد و  پاسخگویی به موقع و دقت در محاسبات، بر پایش ها و همکاری مشترک با بیمه سلامت  مورد تاکید قرار گرفت.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان