دوشنبه, 07 اسفند 1402
دوشنبه, 07 اسفند 1402

به گزارش حکایت گیلان | در آذر ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۱۷.۰ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۰.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۴ درصد افزایش داشته است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در آذر ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۴۰.۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴۰.۲ درصد بیشتر از آذر ماه ۱۴۰۱، برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد افزایش داشته است.

بر این اساس، هتل و رستوران، پوشاک و کفش، دخانیات، تفریح و فرهنگ، آموزش، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و کالا‌ها و خدمات متفرقه بالاتر از میانگین تورم نقطه به نقطه قرارگرفته اند.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در آذر ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکیها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.۱ درصد، و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۳ درصد بوده است. تورم ماهانه بخش‌ها و گروه‌های مختلف در ماه جاری به صورت زیر است:

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در آذر ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. بر این اساس، مانند ماه گذشته، یزد گران‌ترین نرخ تورم بیشتری تجره کرده است. تهران نیز در ماه گذشته، پایین‌ترین نرخ تورم را داشته است.  

سری زمانی تورم ماهانه و نقطه به نقطه کل کشور در ده سال اخیر بصورت زیر است:

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزین‌های کل کشور در آذر ماه ۱۴۰۲

نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه ۱۴۰۲ برابر ۴۴.۴ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۱.۹ درصد برای دهک اول، تا ۴۶.۰ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴.۱ واحد درصد رسید، که نسبت به ماه قبل (۳.۳ واحد درصد) ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. نمودار تورم ماهانه و نقطه به نقطه برای دهک‌های مختلف هزین‌های در آذر ماه ۱۴۰۲ به صورت زیر است:

بررسی شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور و درصد تغییرات آن به تفکیک مناطق جغرافیایی، نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۰، در مناطق شهری ۳۹.۷ و در مناطق روستایی، ۴۲.۸ درصد بوده است.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان