پنجشنبه, 16 آذر 1402
پنجشنبه, 16 آذر 1402

به گزارش حکایت گیلان |محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در برنامه به افق فلسطین از سیاست فلیترینگ انتقاد کرد و گفت: برای دفاع از فلسطین در رسانه باید دنبال فیلترشکن باشیم!

 مجری شبکه در آنتن زنده برنامه «به افق فلسطین» در لحظات پایانی برنامه مشغول بگو مگوی تهاجمی با آذری جهرمی شد و از او انتقاد کرد که بیشتر به مسائل داخلی پرداخته است. 

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان