جمعه, 10 آذر 1402
جمعه, 10 آذر 1402
ضرورت گذار از نگرش " ترحم محورانه" به " حق محورانه"؛

نگاهی آماری به تفاوت مستمری معلولان در ایران و خارج از کشور

۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۰۹:۴۹ چاپ

اختصاصی  حکایت گیلان |ابوالفضل رضایی: در شرایطی که بسیاری از اقشار جامعه در مقابل انواع و اقسام مشکلات و مصایب دست و پنجه نرم می کنند و برای حل مسئله های خود به اعتراض و جلب توجه بیشتر سیاستگذاران و مدیران اجرایی در به همراهی خواسته های خود می کوشند تا راهی برای حل فصل های گشوده نشده بیابند. جامعه معلولان بعنوان یکی از آسیب پذیرترین قشر در سالهای اخیر مطالباتی را چه از طریق انجمن های معلولین و چه کمپین های داوطلب خواسته هایی را مطرح نموده و ضرورت دارد بجای انباشت یکایک آنان هر چه زودتر تدبیری اندیشیده شود.
وضعیت معیشت، درمان، مسکن، اشتغال و توانبخشی آنان در شرایط اسفبار اقتصادی کنونی که هر روز با وضعیت پیچیده تری تجربه می کنند که با هیچ یک از استانداردهای حمایتی همخوانی ندارد و از دیگر سوی نیز کشور هم در تنگناهای بودجه ای و اقتصادی روبروست. علیرغم همه ی این گفت و شنود ها دلیلی ندارد قشری که نسبت به دیگر جامعه بدلیل محدودیت های که گفتنش خود یک کتاب است؛ نادیده گرفته شوند.

در این یادداشت تفاوت در پرداخت مستمری سازمان بهزیستی با بعضی از کشورها طبق جداول شماره یک و دو نشان داده و در تعمیم مطروحه نکاتی خواهم پرداخت.

اما قبل از آن اشاره ای کوتاه به اهمیت موضوع که چرا توجه به جامعه معلولان، یک شعار نبایستی باشد بلکه ضرورتی برای دیده شدن یک حق. معلولان به عنوان طیفی از اقلیت های جامعه همواره به نوعی در معرض تضییع خود می باشند که ضرورت گذار از نگرش " ترحم محورانه" به " حق محورانه" در فرایند زندگی اجتماعی و بسترهای مقرارت به عنوان ضرورت مبنای آن لازم است.

ضرورت ها و تغییرات اجتماعی دائما پویاتر از قبل بر روند قاعده سازی تاثیر می گذارند. معلولان با واقعیت های موجود با هنجارهای درونی( جسمی و روحی) و هنجارهای بیرونی ( عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی ...) یکی از مهمترین اقشار درون جامعه است.
همانطور که اشاره شد شخص معلول بدلیل شرایطی که با آن مواجه است نسبت به دیگر افراد درون جامعه با محدودیت در برابر فرصت های شغلی، رفاهی و .. مواجه است ولی برای نزدیک کردن به یک استاندارد تعریف شده برای برابری و تساوی حقوق نیازمند حمایت هایی است که تا زمینه رشد و ارتقای خود در سپهر جامعه قرار گیرد که در این یادداشت به پرداخت مستمری از سوی متولی آن که در ایران سازمان بهزیستی است می پردازیم.

برای روشن تر شدن موضوع از زیاده گویی و طولانی شدن نوشته پرهیز کرده و جدول شماره نخست که حاوی پرداخت مستمری معلولان از سوی سازمان بهزیستی طبق تورم و میانگین حقوق ماهیانه و.. مشخص و معین نموده ایم.

در جدول شماره دوم پرداخت مستمری بعضی از کشورها از جمله عربستان، آلمان ،آمریکا، هلند و.. مرور می کنیم.

مشخص است که با این شیوه پرداختی گره ای از مشکلات جامعه معلولان حل نمی شود بلکه با کسب اطلاعاتی از این دست حمایت های جوامع دیگر و قیاس با وضعیت داخلی باعث عدم اعتماد و شکاف اجتماعی و سیاسی خواهیم بود.


مع الوصف با اشاره به اعتبار ۱۰ ساله قوانین که نیمی از عمر کامل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گذشت و در ادامه نیز معلوم نیست چه بر سر آن خواهد شد. جامعه معلولان سال هاست در پاسخ به مطالبات خود بهانه تراشی مدیران اجرایی را دیده است مگر معلولان  چقدر و چند بار قرار است زندگی کنند که بسیاری از حقوق خود در آن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را لمس نکنند!؟ چه در پرداخت مستمری مناسب و چه ماده قانونی ۲۷ برای معلولان فاقد شغل و درامد این تبعیض وجود دارد. بنابراین لازم است  این حق منجر به انباشت دیگر حقوق گذشته نگردد و از سوی دولت و دیگر ارکان تصمیم گیری بازنگری گردد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان