دوشنبه, 03 اردیبهشت 1403
دوشنبه, 03 اردیبهشت 1403

درست است که در بسیاری از کشورها  مانند فنلاند درصد پرداخت  مالیات توسط شهروندان تا۵۶درصد هم می رسد؛اما بهتر است ابتدا سطح کیفیت زندگی شهروندان مورد توجه قرار گیرد.دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه،هردو جان سوزند اما این کجا و آن کجا.

اختصاصی حکایت گیلان | راضیه حاجی پور(فاضل پور)

در کشور‌های مختلف اروپا منظور از مالیات مبلغی است که از یک شخص حقیقی و یا حقوقی بر اساس میزان ‌در‌آمدی که دارند محاسبه و اخذ می‌گردد. نرخ دقیق مالیات در هر کشور از این قاره بر اساس قوانین اخذ مالیات وضع شده توسط دولت‌ها تعیین می‌شود و تمامی افراد تحت حکومت نیز ملزم به پرداخت آن هستند. بر اساس تحقیقات اخیر می‌توانیم بگوییم که میزان نرخ مالیات در کشور‌های اروپابی نسبتاً زیاد است؛ البته این مسئله یک طرفه نیست و دولت‌های اروپایی نسبت به پرداخت مالیات افراد، تعهدات خاصی را بر گردن دارند. از جمله این تعهدات امکان تحصیل رایگان برای دانش‌آموزان، بیمه، خدمات درمانی رایگان، رفاه اجتماعی و غیره می‌باشند.

اما به صورت کلی مالیات به هزینه ای که دولت ها از شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می کنند اطلاق می شوند و هزینه ای است که در واقع برای اداره ی کشور توسط دولت مصرف می شود.


میخواهیم در این یادداشت به یکی از شاخصه های علت  دریافت مالیات ، بصورت مصداقی اشاره نموده و به چگونگی اجرای آن در بستر جامعه فعلی ایران بپردازیم. یکی از شاخصه های مهم علت دریافت مالیات توسط همه دولت ها ایجاد *رفاه اجتماعی* در جامعه است.
برای تحلیل موشکافانه تر به تعریف رفاه اجتماعی اشاره می کنیم."رفاه اجتماعی" را می توان آن روی سکه "مشکل اجتماعی" دانست. در این مقاله با مرور بر چهار منبع، تعریفی از مشکل اجتماعی ارائه شده: وضعیتی که به اعتقاد بسیاری از افراد جامعه (نه الزاما اکثر آنها) کیفیت زندگی یا مهمترین ارزشهای آنها را خدشه دار می کند، علل یا عواقب اجتماعی دارد، و برای حل آنها باید به اصلاح سیاستهای اجتماعی پرداخت.

بر اساس این تعریف فقر، نابرابری، انحرافات اجتماعی و مشکلات نهادهای اجتماعی (تولید، اداری، بهداشت، بهداشت روان، آموزش و خانواده ها) فهرست نوعی مشکلات اجتماعی را تشکیل می دهند. "رفاه اجتماعی" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسئولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است.سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد.

سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود.تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود.


با روشن شدن تعاریف مالیات و رفاه اجتماعی میخواهیم بدانیم سیاست اجتماعی دولت سیزدهم با افزایش مالیات ها کدام یک از جنبه های رفاه اجتماعی را اجرایی نموده است؟!
اقتصاد وابسته به نفت که بخش اصلی بودجه کلان کشور را تامین می‌کند،صرف چه چیزهایی می شود که با افزایش میزان مالیات ها،فشار اقتصادی بیش از پیش مردم را تحت فشار قرار داده است؟!
درست است که در بسیاری از کشورها  مانند فنلاند درصد پرداخت  مالیات توسط شهروندان تا۵۶درصد هم می رسد؛اما بهتر است ابتدا سطح کیفیت زندگی شهروندان مورد توجه قرار گیرد.دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه،هردو جان سوزند اما این کجا و آن کجا.

طبق دستور رییس‌جمهور مسئولین باید پاسخگوی پرسش‌های مردم باشند. پرسش های مطرح شده گوشه ای از سوالات راوی و مردم فهیم این کشور می باشد.لطفا پاسخ بدهید.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان