پنجشنبه, 28 تیر 1403
پنجشنبه, 28 تیر 1403

به گزارش حکایت گیلان | در خصوص گزارش واصله از نماینده و داور مسابقه ی دوتیم فوتبال نصرآستانه و شهرداری انزلی از سری رقابت های لیگ دسته اول جوانان استان در زمین ورزشی آستانه که حکایت دارد در دقیقه ۱۵ بازی در پی اعلام یک ضربه خطا به نفع تیم نصر آستانه،مربی تیم جوانان شهرداری انزلی به نام آقای حمید خوش سرشت به نشانه اعتراض به تصمیم داور وارد زمین مسابقه شده و با حرکات خشن ضربه شدیدی با پا به سینه ی داور مسابقه وارد نموده و موجب سرنگونی وی گردیده (فیلم صحنه درگیری مورد بازبینی قرار گرفته )به طوریکه پس از آن داور قادر به ادامه امر قضاوت نبوده و بازی نیمه تمام رها شده است.کمیته ی انضباطی ضمن صدوردستور موقت، به لحاظ ضرورت امر جلسه ای به تاریخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ساعت ۳۰/۱۷تعیین و ضمن دعوت از نماینده باشگاه و مربی خاطی ،درجلسه حضور نیافتند و لایحه ای نیز واصل نگردید .کمیته ی انضباطی با مداقه درگزارشات واصله به ویژه بازبینی فیلم وقوع جرم که نشان می دهد مربی با رفتار بسیار زشت و خارج از اصول حرفه ای و اخلاق ورزشی با ضربه ای خشن موجب سرنگونی داور گردیده که با اختیار حاصل از بند۲ماده۳۵ و بند ۴ماده ۱۳ و بند ب ماده ۵۵آیین نامه انضباطی مربی خاطی (آقای حمیدخوش سرشت ) را به ۲۴ ماه محرومیت از فعالیتهای ورزشی مرتبط با فوتبال،فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی در حق هیئت فوتبال استان گیلان محکوم می نماید. اما درخصوص نتیجه مسابقه با عنایت به ناتمام ماندن مسابقه که علت آن ناشی از رفتار مربی شهرداری انزلی بوده که داورپس از مضروب شدن قادر به ادامه قضاوت نبوده و بازی را تعطیل نموده است لذا به استناد بند الف ماده ۴۷ آیین نامه ضمن بازنده نمودن تیم شهرداری انزلی، نتیجه مسابقه را سه برصفر به نفع تیم جوانان نصر آستانه اعلام می نمایدو باتوجّه به ایراد ضرب به داور مسابقه،هرگونه پیگیری حقوقی از مراجع ذیصلاح قضایی برای وی محفوظ می باشد .رای صادره پس از ابلاغ ظرف مدت یک هفته با رعایت تشریفات قانونی قابل اعتراض در کمیته ی محترم استیناف هیئت فوتبال استان گیلان می باشد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان