یکشنبه, 13 اسفند 1402
یکشنبه, 13 اسفند 1402

حکایت گیلان |در خاطرات 25 دی سال 76 مرحوم هاشمی رفسنجانی آمده است:

افطار آقای [علی‌اکبر] ناطق نوری، [رئیس مجلس] در منزل میهمانم بودند. دو ساعتی با هم؛ درباره مسائل مهم کشور، مشکلات بودجه در سال آینده‌ که عملاً سهم قابل‌توجهی به سازندگی و عمران نخواهد داد و رکود و بیکاری هم در پی خواهد داشت و مشکلات رهبری را که با برخورد دفترشان و بعضی از تصمیمات، باعث فاصله‌گرفتن ایشان از مردم میانه [= اقشار متوسط] و افکارعمومی می‌شود و عملاً ولایت‌فقیه در مخاطره قرار می‌گیرد و مشکلات انتخابات آینده [مجلس ششم] که با سیاست فعلی، جهت افکار عمومی در جهت رهبری و نظام نیست صحبت‌کردیم. برای راه علاج، مطرح شد که پیشنهاد شود، سیاستی در پیش گرفته شود تا آرای میانه را با خود داشته باشد و احتمالاً با طرح برنامه دفاع از توسعه سازندگی، افکار نیروهای مدیر و مدبر و کارساز را جذب خواهد کرد.

آقای ناطق، اطلاع داد که امروز در مجلس، در مقابل نمایندگانی که برای حمایت از رئیس‌جمهور امضا جمع می‌کردند، جمع دیگری از نمایندگان، برای تأیید نظرات رهبری در مقابل آمریکا، امضا جمع می‌کردندکه شاید باعث شود که هر دو را مسکوت‌ گذارند. گفت، آقای حسینی، نماینده تایباد، متصدی گرفتن امضای حمایت بوده؛ با اینکه از گروه آقای ناطق است و آقای ناطق به او گفته که پیگیری نکند. گفت، خودش به خاطر گله‌ای که از بعضی‌ها دارد، بنا ندارد در انتخابات آینده [مجلس ششم] شرکت کند.

آقای ناطق، فکر می‌کندکه آقای [حسن] روحانی، جریان امضای نامه [نمایندگان] به نفع آقای خاتمی را اداره می‌کند و به پیشنهاد همکاری با ایشان، برای فعال و هماهنگ‌ کردن دو جناح راست و میانه، نظر مساعدی ندارد. گفت، چند بار خواسته با رهبری مسائل مهم فوق را در میان بگذارد، ولی ایشان راه نداده‌اند و بحث را بسته‌اند؛ از من انتظار دارد پیگیری کنم.

همچنین در خاطرات 26 دی 76 هم امده است:

امـروز آیت‌الله خامنه اى، نماز جمعه را اقامه کردنـد و بـه آمریکـا حمـلات سـختى کردنـد و فکـر مذاکره و رابطه با آمریکا را شدیدتر از گذشـته محکـوم کردنـد؛ بـه خـاطر تبلیغـاتی کـه در داخل و خارج، بعد از مصاحبه آقاى خاتمى، در خصوص کوتـاه آمـدن ایـران شـده اسـت. گرچه ملاحظه رییس جمهور را نمودند، اما معلوم است که در حقیقت به قـصد جلـوگیرى از اقدامات تشنج زدایی با آمریکا، این صحبت ها ایـراد شـده و قاعـدتاً تفـسیرهاى داخلـى و خارجى آن را حمل بر اختلاف رهبرى و رییس جمهور خواهند کرد.

دیشب آقاى ناطق هم نظر داشت که مخالفت رهبرى با نـرمش در مقابـل آمریکـا، باعـث مى‌شود که بخشی از مردم بگویند، رهبرى نمى گذارند وضع سیاست خارجى درست شـود و مشکلات کشور حل بشود و جناح چـپ هـم روى آن تبلیـغ مـى کننـد و بـه همـین دلیـل مصلحت نمى دانست که رهبرى مطلبی بگویند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان