پنجشنبه, 09 آذر 1402
پنجشنبه, 09 آذر 1402
درخواست مشاور سیاسی رئیس جمهوری سابق:

ایران یکطرفه به برجام برگردد و با آمریکا مذاکره دوجانبه کند

۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۲۱:۲۸ چاپ

به گزارش حکایت گیلان | حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رییس جمهور سابق در تازه ترین رشته توئیت خود : سال۲۰۲۳میلادی سالی‌ پرمخاطره برای کشور و سال غرق‌شدن کشتی سیاست‌ورزی است.

خبرآنلاین حمید ابوطالبی نوشت:

سال۲۰۲۳میلادی سالی پرمخاطره برای کشوروسال غرق شدن کشتی سیاست ورزی است: سال تداوم بحرانهای داخلی،و روزافزون شدن تنشهای خارجی؛ سال ورشکستگی اقتصادملّی؛ سال خطرناک ترشدن شاخص های اجتماعی وتاب آوری روانی؛ سال ناکارآمدی روزافزون، وناتوانی اداره کشور؛و سال اوج گیری شکاف ملت-دولت؛

سال جدید در بعد خارجی نیز سال کاهش رویکردهای دیپلماتیک،فراگیری تنش های روزافزون و ورود به عرصه های خصمانه تر خواهد بود؛ سالی که جهت گیری های دیپلماتیک غرب وهمکاری های منطقه ای، ایران را -چون روسیه در گرداب اوکراین- ازدیپلماسی مقاومت به سمت «دیپلماسی التماس»خواهد راند؛ زیرا:

ساختارهمکاری های سیاسی -نظامی منطقه ای به شدت متحول شده است؛ و رادیکال شدن شرایط سیاسی دراسرائیل و همنواختی راهبردهای آمریکاباآن برای اقدام مشترک علیه ایران، توأم باتعاملات بیشترسیاسی اسرائیل وعربستان،درحال متحول ساختن بنیادین همکاریهای استراتژیک منطقه ای به ضررایران است؛

«مرده نامیدن» برجام از سوی بایدن و مخالفت صریح آلمان با بازگشت به مذاکرات برجام، تمایل روبه گسترش طرف ایرانی را با مشکل پاسخ جدی از سوی غرب مواجه کرده است؛ بویژه آنکه انگلستان وفرانسه هم رویکردهای غیربرجامی خود را پیچیده تر کرده و از مصالحه به سوی مقابله حرکت کرده اند؛

روسیه هم که باانداختن ایران دراین گرداب،انتظار بهره گیری سیاسی برای بده بستان با غرب درجنگ علیه اوکراین را داشت،ازاین تغییررویکرد وحذف ایران ازمعادلات دیپلماتیک غرب وروسیه به شدت نگران شده است؛ آنچه وزیرخارجه روسیه آن را ورودبه عرصه های غیرقابل کنترل بحران درمنطقه می خواند

نشست قریب الوقوع و اولین بار سران«روسیه،ترکیه و سوریه»که باعدم دعوت ازایران صورت میگیرد،نه تنها نشان بارزحذف ایران ازمعادلات سیاسی منطقه ای است؛بلکه روابط ایران بااین کشورهارا هم مشکل تر خواهد نمود؛ تعویق سفر ودیدار روسای ایران وترکیه درسال جدیدنیز احتمالا درهمین راستااست!

درشرایط جدید،دو راه بیشتر وجودندارد:

الف)یامیبایست همین روشهای خصمانه به نام «دیپلماسی مقاومت» ادامه یافته، وضعیت مردم روز به خطرناک ترشده، و باتداوم درگیری لفظی وشعاروتهدید ومانورهای نظامی و…در انتظار عبث بازگشت به مذاکرات وقبول شرایط ایران، ویاتداوم بیشترخصومت ها ماند؛

ب)و یا به تنهایی، برای کاهش تنش های خطرناکِ روبه رشد -دقیقاشبیه آنچه که روس ها، اگرچه دیرهنگام،در عقب نشینی یکطرفه ازباتلاق جنگ اوکراین انجام دادند-اقدام نمود؛ وپیش ازآنکه بیش ازاین دیرشود،باتغییرات اساسی درسیاست خارجی نافرجام وتحول-چون چین-درترکیب متولیان بی تجربه دیپلماسی؛

برای جلوگیری از تنش بیشتر و امتناع ازورودبه عرصه های درگیری وجنگ، ایران:

۱)اعلام پایبندی یکطرفه به برجام نموده وبه طورکامل به تعهدات برجامی خودبازگردد؛

۲)غنی سازی بی خاصیت ۶۰ درصدی هسته ای رابه سطح ۳/۵ درصد بازگردانده،و همکاری ها باآژانس را به سطح سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۷ برساند؛

۳)دروضعیت بسیارپیچیده ای که دیپلماسی میانجی گرانه ی EUمدت هااست کارآیی خود رابا به حاشیه رفتن ازدست داده، وروشهای ابتدایی قدیمی ارسال پیام ازطریق واسطه چون قطر وعمان نیزاز کارافتاده است،مستقیما برای مذاکره دوجانبه و رودررو باآمریکا و حل مشکلات فیمابین اعلام آمادگی نماید؛

۴)ازدیگرتنشهای بی خاصیت جاری باغرب کاسته،و مذاکرات پیوستن بهFATFرا آغازکند؛ ۵)بازبینی اساسی سیاستهای کلانْ اصالت یافته،برای تغییرات ساختاری داخلی اولویت قائل شده،وجهت حل مشکلات داخلی اعلام مصالحه ی ملّی شود. سربلند نمودن ملت ایران شهامت میخواهد،سیاستِ ترس مسیر نابودی است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان