چهارشنبه, 12 مهر 1402
چهارشنبه, 12 مهر 1402

توافق با شهردار

۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۸:۲۲ چاپ

 حکایت گیلان | روی کار آمدن مجدد شهردارِ برکنار شده رشت با دعوی حقوقی در شهر آنچنان غیرپیش بینی بود ، که حتی خود شورانشینان رای دهنده به برکناری شهردار را به تعجب واداشت. به نحوی که برخی از اخبارهای غیررسمی از ایجاد شرایطی سخن بعمل آوردن که در خور شهر و شهروندان رشت نبود. اما خب مدیریت شهری در رشت همیشه تفاوتش در عمل با سایر نقاط شهری شگفت سازی بهمراه داشته است. 

در حال حاضر شورای ششم با یازده عضو پس از برکناری شهردار منتخب و روی کار آمدن مجدد وی ، دومین سال از عمر شورایی خود را سپری می نماید. این در حالی است که خود روند روی کار آمدن شهردار با دعوی حقوقی ؛ هنوز بر سر ششمین شورا در شهر سنگینی می نماید. طبق اطلاعاتی که گاه و گداری از درون شورا بروز میکند ؛ سایه سنگین این برکناری و روی کار آمدن مجدد شهردار برکنار شده هنوز برای تعدادی از شورانشینان سنگین و غیرقابل درک است. برای برخی از اعضای شورای ششم که سابقه ای آنچنان در راس مدیریتی نداشته ، این امر ملموس تر ، تا حدی که در ماه های گذشته طی خبرهای غیررسمی که در شهر پیچیده ؛ به تسویه حساب های شخصی ، زد و خوردهای فیزیکی نیز منجر گشته است. 

در شرایط کنونی موضع گیری شورانشینان در مخالفت با دومین شهردار منتخب دوره شان که نزدیک به یک ماه و خورده ای هم در مقام بدنه نظارتی مدیریت شهری همکار و در یک جبهه نشسته بودند. از آنجا که در ششمین دوره شوراهای شهر در بیشتر شوراها شاهد شورایی یکسان از لحاظ موضوعات سیاسی بوده ایم. این موضوع در شهر رشت هم پس از انتخابات سال 1400 ، با یک شورایی یکدست که تعداد حداکثری اعضای آن از اصولگرایان شهر و استان محسوب می شوند.  

در شرایط فعلی که شهردارِ برکنار شده مجدد روی کار آمده ، و ادامه روند کاری امیر حسین علوی به عنوان سکان دار بدنه اجرایی در شهرداری رشت آنقد دور از ذهن نیست. در شرایط بوجود آمده موضوع توافق و پرهیز از اختلافات نیز احتمال رخ دادنش در مدیریت شهری امری امکان پذیر است. توافق و پرهیز از اختلافات گذشته از سوی شورانشنینان امری است که میتوان در آینده ی پیشرو در دو بدنه مدیریت شهری رشت پیش بینی نمود. 

توافق با شهردار ، پرهیز از اختلافات و کنارآمدن از احتمالات پیشرو در مدیریت شهری رشت است. اما این توافق و کنار آمدن ها از چه مسیری عبور می کند ؟ مهم تر از اصلِ "توافق" است. از این لحاظ که نمیتوان این مسیر را به هر طور که شده طی نمود ، قرار است به یک اصل مهم دست یابیم. مسیله مهمی که در طول تاریخ بشر و از جمله برنامه ریزی ها حایز اهمیت است. 

در برنامه ریزی های مختلف در سطوح ملی ، منطقه ای و شهری دو استدلال از دو گروه فکری وجود دارد : عده ای بر این اعتقاد استوار هستند، که برای تهیه یک برنامه و برای رسیدن به آن که طی فرایندی انجام می شود ؛ اصل خود برنامه است که قرار است به آن برسیم ، یعنی با استناد به این طرز تفکر روش تهیه برنامه و در نهایت رسیدن به آن مهم نیست ، بلکه خود آن برنامه مهم تر از روش تهیه آن است. یعنی میتوانیم از هر روشی برای رسیدن به آن استفاده کنیم. اما در مقابل این استدلال گروه دیگری بر این باور هستند ؛ که برای تهیه یک برنامه ؛ روش تهیه آن مهم است .از چه روشی برای تهیه برنامه استفاده کنیم ؟ امر مهمی است. و به اندازه خود برنامه ، روش تهیه اش نیز متناسب با مهم تلقی می شود. این همان بحثی هست که همیشه در میان فلسفه و علوم اجتماعی برقرار بوده ، اینکه باید طرفدار اصالت هدف باشیم و یا که طرفدار اصالت روش باشیم؟ 

 باید نظاره گر شد که در آینده ی پیش رو مدیریت شهری در رشت ، کنار آمدن اعضای مخالف شورای ششم (آقایان؛ کارگرنیا ، رمضانی ، شفیعی ، عباس نژاد ، نوری هریس ) با شهردار منتخب سابق ، برکنار شده چندی پیش و رفیق آینده ! چه مسیری را در پیش خود می بیند. اینکه اعضای مخالف شهردار برای پرهیز از اختلافات خود در مسیر توافق با امیر حسین علوی قرار است بر سر چه مواردی به توافق برسند ؟ چه مسیری را در طی این فرایند که به توافق قرار است، ختم شود ، انتخاب می نمایند.آیا این توافق و مسیر انتخاب شده مدیریت شهری در راستای منافع حق ، حقوق شهری و شهروندی است؟ 

 شورانشنیان به عنوان نماینده مردم رشت در پارلمان شهر حضور یافته و از حقوق آنها در مقابل بدنه ی اجرایی مدیریت شهری که بخش وسیعی از در آمدش توسط مردم شهر تامین میشود ، میبایست دفاع نمایند. شهردار فعلی که مجدد روی کار آمده ، توسط همین اعضا روی کار آمد ، یکبار نیز برکنار شد. اما اینبار روی کار آمدن شهردار از لایه ی دیگری عبور نمود ، فرض اگر دعوی حقوقی به این سرانجام میسر نمیشد ، شورانشنینان باید یکبار دیگر تکلیف شهردار را مشخص می نمودند. بنا بر صحبت های اعضای شورای ششم رشت از آغاز کار شورایی مدام از ثبات مدیریت شهری و تداوم همکاری شورا و شهردار نوید می دادند و فرصت های سوخته شده ی ادوار پیشین شورا را مورد نقد و ناکامی مسیر توسعه در رشت را به آن نسبت می دادند. که در حال حاضر باید گفت: دوره ششم شورای رشت همان خطاها و فرصت های سوخته را به طریقی ادامه داده است. 

در حال حاضر هنوز طبق مشاهداتِ عینی عمومی که توسط اخبار پیرامون مدیریت شهری رشت به گوش میرسد : هنوز همان اختلاف ها و نقدهای پی در پی توسط اعضای مخالف شورا خطاب به شهردار و شهرداری پابرجاست. به روایتی اگر جلسات شورا یک در میان تحلیل کنیم همان اختلافات شورا و شهرداری وجود دارد. اگر مجدد اعضای شورا (مخالفین) طرح استیضاح را در هفته های آینده در سحن رای گیری نمایند ، باید بدانند که افکار عمومی و برخی از سازمان های بالادست از جمله استانداری و فرمانداری قطع به یقین مدیریت ناصحیح اعضای شورا را مورد نقد قرار داده ، و از این طرح های سوال های پی در پی که در شهر به اختلاف مشهور است ، را نمیتوان به صورت طبیعی جلوه داد. 

اما احتمال دیگر اینست که اعضای مخالف در شورا همانند برخی از اعضای موافق که از حضور و تداوم فعالیت علوی در شهرداری دفاع می نمودند و با رای دیوان عدالت نیز موافق بودند. آن گروه نیز همچون دسته موافقین با شهردار فعلی پیمان برادری بدهند. اما اینکه این توافق ، پرهیز از اختلافات و کنار آمدن چگونه و طبق چه شرایطی طی می شود ، امری است که در بخش عمومیت شهر رشت موثر است؟ اینکه شورانشینان باید طبق وظیفه قانونی شان شرایط ها را سنجیده ، و مسیر توافق با منافع عمومی شهر و شهروندان سنخیت داشته باشد. و همچنین اگر جلسه ای در راستای توافق صورت می گیرد در صحن عمومی شورا همچون جلسات استیضاح باشد تا شهروندان رشت و اخبارها بیانگر توافقات غیررسمی و خصوصی نباشد. 

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان