چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403

اینکه باوردارید روسیه در «برجام وناتو و اوکراین وپهپادها» صادق است تغافل میکنید؛ اینکه برضعف تیم وساختار معیوب مذاکرات و رساندن آن به بن‌بست آگاه نیستید جای تعجب دارد؛ اینکه هنوزعدم اعتماد را دلیل برای عدم مذاکره باآمریکا میخوانید! سؤال برانگیز است.

به گزارش حکایت گیلان | حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در دولت روحانی در رشته توئیتی ضمن پاسخ به انتقاد‌های» کیهان «نوشت:

اینکه در دو هفته برای یک مصاحبه و یک توییت، دو پاسخ تند ازروزنامه‌های کیهان و ایران دریافت کرده‌ام سبب خوشحالی است؛ زیرانشان میدهدافراط‌گرایان که کشوروسیاست خارجی رابه این بحرانهاکشانده‌اند احساس نگرانی نموده وخود رامجبور به پاسخگویی به ملت ایران دانسته‌اند. این امرمبارکی است.

اما بیاییدصادق باشیم و عوام‌فریبی نکنیم: اینکه میگویید تحریم تسلیحاتی خاتمه یافته است، موضوع پهپاد‌ها وموشک و…در بند۴ضمیمه B در۲۲۳۱ ودرمتن ۷۹صفحه‌ای ۲۰۱۵/۵۴۶/S برای مدت هشت سال است ونه پنج سال؛ اینکه میگوییدپهپاد‌ها (UAV) به ۲۲۳۱ ربط ندارد، ربطش رادر ۲۰۱۵/۵۴۶/S میتوانید پیداکنید

اینکه میفرمایید دیپلماسی سردرگم نبوده وهوشمندانه است؟! آنهم به دلیل: *بحران درروابط با آژانس و کاهش همکاری‌ها، برخلاف برجام؛ *افزایش تنش میان ایران و اروپا و آغاز تحریم‌های دوباره، پس از دو دهه؛ *محکوم کردن ارسال پهپاد به اوکراین توسط جوزف بورل و اعلام توقف مذاکرات با تهران؛

اعلام قطع مذاکرات با تهران توسط آمریکا؛ *نامه سه کشور اروپایی به دبیرکل در مورد پهپادها، و مطرح شدن نقض ۲۲۳۱ در شورای امنیت UN؛ *تنش باافغانستان ومسئله طالبان وحق‌السهم ایران درمسئله آب؛ *وضعیت مناسبات با عربستان و امارات و… وقفقاز و…؛ *سردرگمی درعراق و سوریه و لبنان و….

به نظرمیرسد تجاهل کرده‌اید؛ اینکه باوردارید روسیه در «برجام وناتو و اوکراین وپهپادها» صادق است تغافل میکنید؛ اینکه برضعف تیم وساختار معیوب مذاکرات و رساندن آن به بن‌بست آگاه نیستید جای تعجب دارد؛ اینکه هنوزعدم اعتماد را دلیل برای عدم مذاکره باآمریکا میخوانید! سؤال برانگیز است….

ولی بدانید این سیاستِ خارجی راه به بیراهه دارد؛ و با کلماتی، چون هوشمندانه، اولویت همسایگان، همکاری استراتژیک با روسیه و چین، عضویت درشانگهایِ امنیت محور، فروش نفت، و… نجات یافتنی نیست! باورکنید

.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان