دوشنبه, 15 آذر 1400
دوشنبه, 15 آذر 1400

حکایت گیلان | به دنبال انتشار تصاویری از نیروهای طالبان، سوار بر قایقی شبیه قو و استفاده از وسایل مختلف سرگرمی در پارک‌های بازی در افغانستان، به نیروهای جوان این گروه هشدار داده شده از «خوش‌گذرانی بیش از حد» خودداری ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان