دوشنبه, 07 خرداد 1403
دوشنبه, 07 خرداد 1403

حکایت گیلان | اعتراض بین المللی نسبت به تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان هنوز فروکش نکرده اما موضوع دیگری که مورد توجه قرار گرفته ثروت معدنی این کشور است که ممکن است افغانستان را در موقعیت بین المللی برجسته ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان