دوشنبه, 07 خرداد 1403
دوشنبه, 07 خرداد 1403

حکایت گیلان |  ما دوستان واقعی افغانستان، امضاکنندگان این نامه سرگشاده، حمایت خود را از خواست‏‌های زنان افغانستان که در زیر ابراز شده، اعلام می‌‏داریم و همصدا با آنان سازمان ملل متحد، دولت افغانستان و بازیگران ذیدخل ملی و بین‏‌المللی ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان