دوشنبه, 07 خرداد 1403
دوشنبه, 07 خرداد 1403

حکایت گیلان | مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از تدوین طرح لغو اصل هشتاد و پنجی شدن طرح فضای مجازی توسط تعدادی از نمایندگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه خبرداد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از تدوین طرح ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان