یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403

 حکایت گیلان | علیرضا خانی نوشت : زمانی پی‌یر بوردیو جامعه‌شناس شهیر فرانسوی گفته بود که برای کار علمی باید خشمگین بود و برای مهار خشم باید کار علمی کرد.

جولان هلیا، دختر قداره‌کش اصفهانی در برابر یکی از کتابخانه‌های بزرگ این ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان