پنجشنبه, 03 خرداد 1403
پنجشنبه, 03 خرداد 1403
معاون ساماندهی امور جوانان :
ابراز نگرانی از سرنوشتِ فرزندان حاصل از ازدواج سفید
22 تیر 1400

حکایت گیلان | معاون ساماندهی امور جوانان با ابراز ابراز نگرانی از سرنوشتِ فرزندان حاصل از ازدواج سفید گفت: یکی از آسیب‌هایی که وجود دارد، سرنوشت فرزندان ناشی از این نوع روابط است که ناخودآگاه هم ممکن است به وجود ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان