شنبه, 30 تیر 1403
شنبه, 30 تیر 1403

حکایت گیلان | به نقل از رضوی؛ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب ۱۳۹۶ شورای اداری عالی اداری که بر اساس آن زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی دارای اولویت برشمرده شده بودند، به دنبال شکایت سجاد کریمی ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان