یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 24 مهر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 480 تومان (-470 تومان)

یورو: 53 هزار و 140 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 28 مرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که بیشتر نرخ‌ها کاهشی بود

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 48 هزار و 920 تومان (-360 تومان)

یورو: 53 هزار و 270 تومان (-480 تومان)

تمام سکه: ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 23 مرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 350 تومان (+320 تومان)

یورو: 53 هزار و 940 تومان (+190 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 9 مرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به قبل نوسان اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 50 تومان (-200 تومان)

یورو: 54 هزار و 40 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه وارز امروز 1 مرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 48 هزار و 500 تومان (-250 تومان)

یورو: 54 هزار تومان (-270 تومان)

تمام سکه: 27 میلیون و 140 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 26 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که در این میان نرخ ارز  کاهش و قیمت سکه افزایش پیدا کرد. 

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 48 هزار و 550 تومان (-100 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 20 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 350 تومان (-450 تومان)

یورو: 54 هزار و 350 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 19 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 800 تومان (-150 تومان)

یورو: 54 هزار و 560 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 17 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به قبل تفاوت اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 370 تومان (-110 تومان)

یورو: 55 هزار و 280 تومان (+540 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 15 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که بیشتر آن‌ها  نسبت به روز گذشته افزایش پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 480 تومان (+380 تومان)

یورو: 54 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 12 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که بازهم نسبت به روز گذشته افزایش پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 380 تومان (+280 تومان)

یورو: 54 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 10 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 700 تومان (+400 تومان)

یورو: 54 هزار و 250 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 24 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 850 تومان (+500 تومان)

یورو: 53 هزار و 790 تومان (+590 تومان)

تمام سکه: 29 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 21 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته، بیشتر نرخ‌ها کاهشی بود.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 200 تومان (-300 تومان)

یورو: 52 هزار ...

سقوط دلار بازار آزاد به زیر پنجاه هزار تومان و سکه به زیر سی میلیون؛
قیمت سکه و طلا و ارز در بازار رشت ( 18 خرداد 1402)
18 خرداد 1402

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 18 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد و قیمت دلار بازار آزاد بعد از سه ماه به زیر پنجاه هزار تومان و سکه به زیر سی میلیون تومان ...

به گزارش حکایت گیلان |قیمت طلا و سکه و دلار امروز 16 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهشی شد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 600 تومان (-یک هزار و 20 تومان)

یورو: 54 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 11 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته تغییرات اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 250 تومان (+250 تومان)

یورو: 54 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 9 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که بر این اساس قیمت ارز کاهشی و قیمت سکه افزایشی شد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 520 تومان (-180 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 8 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که تغییرات اندکی نسبت به روز گذشته داشت.

لیست قیمت‌ها  به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 700 تومان (-50 تومان)

یورو: 55 هزار و 480 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 2 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته تغییرات چندانی نداشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 350 تومان (-100 تومان)

یورو: 56 هزار و 580 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 1 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت همراه بود.

لیست قیمت ‌ها به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 450 تومان (+200 تومان)

یورو: ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 25 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نرخ‌ها با کاهش قیمت همراه بود.

لیست قیمت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 480 تومان (-950 تومان)

یورو: 55 هزار و 910 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 24 اردیبهشت 1402 در بازار رشت  اعلام شد که نسبت به روز گذشته تغییرات اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 430 تومان (+330 تومان)

یورو: 57 هزار و ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 23 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به قبل با کاهش همراه بود.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 100 تومان (-یک هزار و ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 21 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که شاهد افزایش قیمت‌ها نسبت به روز گذشته بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 53 هزار و 200 تومان (+250 تومان)

یورو: 58 هزار و 380 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 18 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته تفاوت چندانی نداشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 53 هزار و 50 تومان (+50 تومان)

یورو: 58 هزار و 560 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 16 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 53 هزار و 900 تومان (-450 تومان)

یورو: 60 هزار و 420 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 11 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 55 هزار و 400 تومان (+850 تومان)

یورو: 60 هزار و 990 تومان (+290 تومان)

تمام ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 10 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که شاهد تغییرات بسیار اندکی بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 54 هزار و 550 تومان (-50 تومان)

یورو: 60 هزار و 700 تومان (-50 تومان)

تمام سکه: ...

افزایش قابل توجه نرخ ها؛
قیمت سکه و طلا و ارز در بازار رشت (9 اردیبهشت 1402)
9 اردیبهشت 1402

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 9 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که قیمت‌ها افزایش قابل توجهی نسبت به روزهای گذشته پیدا کردند.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 54 هزار و 600 تومان (+یک هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 4 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به قبل تعطیلات عیدفطر نوسان اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 750 تومان (+200 تومان)

یورو: 57 هزار و 430 تومان (+930 تومان)

تمام سکه: 31 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 28 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد که قیمت ها نسبت به روز گذشته افزایشی شد.

لیست قیمت ‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 800 تومان (+یک هزار و 350 تومان)

یورو: 56 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 22 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد و نرخها افزایشی شد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 200 تومان (+یک هزار و 600 تومان)

یورو: 55 هزار و 710 تومان (+یک هزار و 640 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 19 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد که شاهد تغییرات اندک در بازار بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 850 تومان (+120 تومان)

یورو: 55 هزار و 920 تومان (+630 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 17 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد که قیمت‌ها نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد. 

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 730 تومان (-520 تومان)

یورو: 55 هزار و 290 تومان (-880 تومان)

تمام ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 16 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد که با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته همراه بود

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 250 تومان (+650 تومان)

یورو: 56 هزار و 170 تومان (+یک ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 15 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد و قیمت‌ها کاهش پیدا کردند.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 600 تومان (-دو هزار و 600 تومان)

یورو: 55 هزار و 100 تومان (-دو هزار و 310 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 9 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد که قیمت‌ها با افزایش قابل توجهی همراه بود. 

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 53 هزار و 250 تومان (+یک هزار و 750 تومان)

یورو: 57 هزار و 700 ...

آغاز روزهای کاری با افزایش قیمت ها؛
قیمت سکه و طلا و ارز در بازار رشت (5 فروردین 1402)
5 فروردین 1402

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۵ فروردین ۱۴۰۲ در بازار رشت بعد از تعطیلات اعلام شد که افزایش قابل ملاحظه قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قابل مشاهده است.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 500 تومان (+3 ...

آخرین روز کاری سال، قیمت ها چگونه تمام شد!؟
قیمت سکه و طلا و ارز در بازار رشت ( 28 اسفند 1401)
28 اسفند 1401

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 28 اسفند 1401 در بازار رشت اعلام شد . دلار در بازار آزاد با حدود 48 هزار تومان سال را به پایان برد و قیمت سکه به حدود 31 ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان