دوشنبه, 03 مهر 1402
دوشنبه, 03 مهر 1402

به گزارش حکایت گیلان | هرچند نارضایتی های عمومی نسبت به مدیریت مصرف گاز تشدید یافته است و شاهد محدودیت و تعطیلی های فراوان هستیم، ولی روزنامه همشهری ارگان شهرداری تهران از آن هم حماسه ساخته و  مثل همیشه با ...

اگرچه نوروز ریشه ایرانی و زرتشتی دارد؛ اما این جشن هزاران سال است که در جوامع مختلف در آسیای میانه و برخی کشورهای خاورمیانه برگزار می‌شود. در‌این‌میان، افغانستان و تاجیکستان دو کشور دیگر فارسی‌زبان هستند که مانند ایران، نوروز را ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان