دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403

به گزارش حکایت گیلان | کتاب «تاملاتی بر فلسفه تاریخ» نوشتۀ فیاض زاهد به همت انتشارات ثالث منتشر شد.

مدتی پیش کتاب «تاملاتی بر فلسفه تاریخ» نوشتۀ فیاض زاهد به همت انتشارات ثالث منتشر شد.

تاریخ چیست؟ چه فایده ای دارد؟ آیا ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان