دوشنبه, 07 خرداد 1403
دوشنبه, 07 خرداد 1403

 حکایت گیلان | اجتماع بزرگ حامیان دکتر محمد باقر نوبخت
چهارشنبه ۹ اسفند
ساعت ۳۰ : ۱۸
رشت،بلوار معلم، ستاد مرکزی
کد انتخاباتی742


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان