شنبه, 30 تیر 1403
شنبه, 30 تیر 1403

به گزارش حکایت گیلان |  رجب رحمانی، نماینده تاکستان و محمد مهدی اعلایی، استاندار قزوین برای بازدید از یک طرح با یک لشکر ماشین به تاکستان رفتند. در حالی که این اقدام مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفته، فرزند ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان