یکشنبه, 07 خرداد 1402
یکشنبه, 07 خرداد 1402
شیوا (زهرا) روحی فر
آیا پریدن از آتش سنت اولیه چهارشنبه سوری است؟
23 اسفند 1401

اختصاصی حکایت گیلان |چهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در غروبِ سه‌شنبه، شبِ پیش از آخرین چهارشنبهٔ ماه اسفند برگزار می‌شود و برافروختن و پریدن از روی آتش مشخصهٔ اصلی آن است. این جشن اولین جشن از مجموعهٔ جشن‌ها ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان