دوشنبه, 03 مهر 1402
دوشنبه, 03 مهر 1402

به گزارش حکایت گیلان | هرچند نارضایتی های عمومی نسبت به مدیریت مصرف گاز تشدید یافته است و شاهد محدودیت و تعطیلی های فراوان هستیم، ولی روزنامه همشهری ارگان شهرداری تهران از آن هم حماسه ساخته و  مثل همیشه با ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان