پنجشنبه, 03 فروردین 1402
پنجشنبه, 03 فروردین 1402

حکایت گیلان | نوشین میربلوک:

در هر جامعه ای برخورداری از حقوق اجتماعی برابر خواسته ای به ظاهر معمول است اما هنوز در کشور ما زنان برای دستیابی به این مهم که جز ابتدایی ترین حقوق آنهاست ،درتلاشند و با چالش و ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان