دوشنبه, 03 مهر 1402
دوشنبه, 03 مهر 1402
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:
در یک نظرسنجی 83 درصد مردم در اعتراضات شرکت نکرده اند ولی معترض اند
10 آبان 1401

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور کار دانشجویان را در این دوره سخت و مهم دانست و گفت: بخشی از این رفتارها در فضای دانشگاه عادی نیست چون ناسزاگویی، خشم و نفرت یک امر عجیب است و ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان