پنجشنبه, 03 فروردین 1402
پنجشنبه, 03 فروردین 1402

حکایت گیلان | نوشین میربلوک:

در هر جامعه ای برخورداری از حقوق اجتماعی برابر خواسته ای به ظاهر معمول است اما هنوز در کشور ما زنان برای دستیابی به این مهم که جز ابتدایی ترین حقوق آنهاست ،درتلاشند و با چالش و ...

اختصاصی حکایت گیلان | مهدیه زیّن:


در حال تابعیت از الگو های نخ نمای تاریخ انقضا گذشته، احساس ما شبیه آدم هایی است که سوار ماشین زمان شده و گویی درچهل سال گذشته روزهای متفاوتی از لحاظ ماهیتی را، در قرنی ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان