دوشنبه, 03 مهر 1402
دوشنبه, 03 مهر 1402

کشور ایران با وجود چندین فرهنگ خرد اما به جرات می‌توان گفت کشوری همگن با فرهنگ غنی ادبی و شناخت رفتاری است هر چند در برخی از زمان‌ها برخی عوامل داخلی و بیرونی سعی در بازی در زمین قومیت‌ها را ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان