دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403

نخستین اجتماع پیشرفته و شهرنشین تاریخ در میان‌رودان بوده یا در جای دیگری؟

به گزارش حکایت گیلان | در طول هزاره‌هایی که با شتاب از کنار بشر عبور کردند و به پایان رسیدند، تمدن‌های بی‌شماری به پا خاستند، به قدرت رسیدند و ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان