شنبه, 30 تیر 1403
شنبه, 30 تیر 1403

به گزارش حکایت گیلان | اهم اخبار دانشگاه علوم پزشکی گیلان به روایت تصویر در هفته‌ای که گذشت - هفته اول دی ماه ۱۴۰۱

به گزارش حکایت گیلان |  اخبار دانشگاه علوم پزشکی گیلان به روایت تصویر در هفته‌ای که گذشت - هفته چهارم آذر ۱۴۰۱

به گزارش حکایت گیلان | مهم ترین اخبار هفتگی علوم پزشکی گیلان ( هفته سوم شهریور 1401) منتشر شد.


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان