چهارشنبه, 17 خرداد 1402
چهارشنبه, 17 خرداد 1402

به گزارش حکایت گیلان |قیمت طلا و سکه و دلار امروز 16 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهشی شد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 600 تومان (-یک هزار و 20 تومان)

یورو: 54 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان |قیمت طلا و سکه و دلار امروز 16 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به قبل تعطیلات با کاهش اندکی همراه بود.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 80 تومان (-100 تومان)

یورو: 54 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 11 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته تغییرات اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 250 تومان (+250 تومان)

یورو: 54 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 10 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که شاهد کاهش قیمت ارز و تمام بهار آزادی بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار تومان (-520 تومان)

یورو: 54 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 9 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که بر این اساس قیمت ارز کاهشی و قیمت سکه افزایشی شد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 520 تومان (-180 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 8 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که تغییرات اندکی نسبت به روز گذشته داشت.

لیست قیمت‌ها  به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 700 تومان (-50 تومان)

یورو: 55 هزار و 480 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 7 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد. 

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 750 تومان (-200 تومان)

یورو: 55 هزار و 530 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 6 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته با تغییرات اندکی همراه بود.

لیست قیمت ‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 950 تومان (+350 تومان)

یورو: 55 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 3 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته بیشتر نرخ‌ها کاهشی شد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 150 تومان (-200 تومان)

یورو: 56 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 2 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته تغییرات چندانی نداشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 350 تومان (-100 تومان)

یورو: 56 هزار و 580 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 1 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت همراه بود.

لیست قیمت ‌ها به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 450 تومان (+200 تومان)

یورو: ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 31 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که با افزایش قیمت‌ها نسبت به روز گذشته همراه بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 250 تومان (+یک ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 30 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که با فراز و نشیب اندکی همراه بود.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 200 تومان (-30 تومان)

یورو: 55 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 27 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به قبل با کاهش همراه بود.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 150 تومان (-330 تومان)

یورو: 55 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 25 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نرخ‌ها با کاهش قیمت همراه بود.

لیست قیمت به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 480 تومان (-950 تومان)

یورو: 55 هزار و 910 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 24 اردیبهشت 1402 در بازار رشت  اعلام شد که نسبت به روز گذشته تغییرات اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 430 تومان (+330 تومان)

یورو: 57 هزار و ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 23 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به قبل با کاهش همراه بود.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 100 تومان (-یک هزار و ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 21 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که شاهد افزایش قیمت‌ها نسبت به روز گذشته بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 53 هزار و 200 تومان (+250 تومان)

یورو: 58 هزار و 380 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 18 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته تفاوت چندانی نداشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 53 هزار و 50 تومان (+50 تومان)

یورو: 58 هزار و 560 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 17 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که شاهد کاهش نرخ‌ها نسبت به روز قبل بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 53 هزار تومان (-900 تومان)

یورو: 59 هزار و 410 تومان (-یک ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 16 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 53 هزار و 900 تومان (-450 تومان)

یورو: 60 هزار و 420 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 12 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 55 هزار و 300 تومان (-100 تومان)

یورو: ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 11 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 55 هزار و 400 تومان (+850 تومان)

یورو: 60 هزار و 990 تومان (+290 تومان)

تمام ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 10 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که شاهد تغییرات بسیار اندکی بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 54 هزار و 550 تومان (-50 تومان)

یورو: 60 هزار و 700 تومان (-50 تومان)

تمام سکه: ...

افزایش قابل توجه نرخ ها؛
قیمت سکه و طلا و ارز در بازار رشت (9 اردیبهشت 1402)
9 اردیبهشت 1402

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 9 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که قیمت‌ها افزایش قابل توجهی نسبت به روزهای گذشته پیدا کردند.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 54 هزار و 600 تومان (+یک هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 7 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نرخ‌ها نسبت به روز گذشته افزایشی شد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 900 تومان (+600 تومان)

یورو: 58 هزار و 450 تومان (+690 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 5 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که شاهد افزایش اندک نرخ‌ها بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 750 تومان (بدون تغییر)

یورو: 57 هزار و 210 تومان (+220 تومان)

تمام سکه: 31 میلیون ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 4 اردیبهشت 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به قبل تعطیلات عیدفطر نوسان اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 750 تومان (+200 تومان)

یورو: 57 هزار و 430 تومان (+930 تومان)

تمام سکه: 31 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 28 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد که قیمت ها نسبت به روز گذشته افزایشی شد.

لیست قیمت ‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 800 تومان (+یک هزار و 350 تومان)

یورو: 56 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 22 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد و نرخها افزایشی شد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 200 تومان (+یک هزار و 600 تومان)

یورو: 55 هزار و 710 تومان (+یک هزار و 640 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 19 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد که شاهد تغییرات اندک در بازار بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 850 تومان (+120 تومان)

یورو: 55 هزار و 920 تومان (+630 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 17 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد که قیمت‌ها نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد. 

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 730 تومان (-520 تومان)

یورو: 55 هزار و 290 تومان (-880 تومان)

تمام ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 16 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد که با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته همراه بود

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 250 تومان (+650 تومان)

یورو: 56 هزار و 170 تومان (+یک ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 15 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد و قیمت‌ها کاهش پیدا کردند.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 600 تومان (-دو هزار و 600 تومان)

یورو: 55 هزار و 100 تومان (-دو هزار و 310 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 10 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد و روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. قیمت تمام سکه از 33 میلیون تومان گذشته است. 

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 54 هزار و 550 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 9 فروردین 1402 در بازار رشت اعلام شد که قیمت‌ها با افزایش قابل توجهی همراه بود. 

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 53 هزار و 250 تومان (+یک هزار و 750 تومان)

یورو: 57 هزار و 700 ...

آغاز روزهای کاری با افزایش قیمت ها؛
قیمت سکه و طلا و ارز در بازار رشت (5 فروردین 1402)
5 فروردین 1402

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۵ فروردین ۱۴۰۲ در بازار رشت بعد از تعطیلات اعلام شد که افزایش قابل ملاحظه قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قابل مشاهده است.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 500 تومان (+3 ...

آخرین روز کاری سال، قیمت ها چگونه تمام شد!؟
قیمت سکه و طلا و ارز در بازار رشت ( 28 اسفند 1401)
28 اسفند 1401

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 28 اسفند 1401 در بازار رشت اعلام شد . دلار در بازار آزاد با حدود 48 هزار تومان سال را به پایان برد و قیمت سکه به حدود 31 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 22 اسفند 1401 در بازار رشت اعلام شد که شاهد افزایش بیش از دو میلیون تومانی تمام سکه بودیم.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 44 هزار و 750 تومان (-300 تومان)

یورو: 47 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 21 اسفند 1401 در بازار رشت اعلام شد و روند کاهشی قیمت‌ها در چند روز گذشته ادامه دارد. 

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 45 هزار و 50 تومان (-دو هزار و 750 تومان)

یورو: 48 ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان