سه شنبه, 02 مرداد 1403
سه شنبه, 02 مرداد 1403

پدر دختر آبی گفت: چون مسئله در مقابل نظام بود، خیلی علاقه به شکایت نداشتم. این هم مانند یکی از شهدایی که فدای نظام شده‌است. اختیار با خود نظام است. اگر خواست دادگاه بگیرد یا هر کاری بکند اختیار با ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان