شنبه, 30 تیر 1403
شنبه, 30 تیر 1403

به گزارش حکایت گیلان | شهاب حسینی گفت: کارگردان عنکبوت مقدس بازی در این فیلم را به بنده پیشنهاد دادند که به دلیل عدم علاقه به موضوع و نگاه کارگردان، پیشنهاد ایشان را نپذیرفتم.

بعد از اینکه زهرا امیرابراهیمی، جایزه بهترین ...

اینستانوشت مختار جباری؛
آن دختر «زنده به گور شده» انتقام نگرفت!
8 خرداد 1401

به گزارش حکایت گیلان | مختار جباری فعال سیاسی و اجتماعی با انتشار اینستاگرامی فیلم موفقیت زهرا امیرابراهیمی در جشنواره کن نوشت: 

حدود شانزده سال پیش بود ، اومدم سمت سوارى هایى که در ترمینال غرب تهران به رشت میرند. دوتا ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان