یکشنبه, 31 تیر 1403
یکشنبه, 31 تیر 1403

اختصاصی حکایت گیلان | یک مجله اردوان خاوری  پسر محمودرضا خاوری، مفسد اقتصادی فراری را به عنوان تاجر الهام بخش معرفی کرده است که این مطلب مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته است. این مجله بدون اشاره به اتهام اثبات شده اختلاس ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان