پنجشنبه, 30 دی 1400
پنجشنبه, 30 دی 1400

 حکایت گیلان | مرد زندانی که برای اجرای حکم قصاص پای چوبه دار رفته بود در آخرین لحظات با پذیرش شرط فرزندان مقتول مبنی بر پرداخت ۵ میلیارد تومان دیه یک بار دیگر فرصت زندگی پیدا کرد.

عامل قتل که در ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان