دوشنبه, 14 اسفند 1402
دوشنبه, 14 اسفند 1402

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 14 اسفند 1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 60 هزار و 200 تومان (+760 تومان)

یورو: 65 هزار و 290 تومان (+790 تومان)

تمام سکه: 35 میلیون و 244 هزار تومان (+736 ...

به گزارش حکایت گیلان | علی ایوبی:به روزهای پایانی سال نزدیک می‏شویم. انتخابات پایان یافته و باز قیمتها، تورم و حتی نرخ ارز و پایین و بالا رفتن قیمت دلار به نقل محافل مردم که باید خرید عید را انجام ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 13 اسفند 1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند کاهشی داشته است:

دلار: 59 هزار و 440 تومان (-610 تومان)

یورو: 64 هزار و 500 تومان (-660 تومان)

تمام سکه: 34 میلیون و 508 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 12 اسفند 1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 60 هزار و 50 تومان (+یک هزارو 600 تومان)

یورو: 65 هزار و 160 تومان (+یک هزارو 830 تومان)

تمام سکه: 34 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 10 اسفند 1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند کاهشی داشته است:

دلار: 58 هزار و 450 تومان (-230 تومان)

یورو: 63 هزار و 330 تومان (-240 تومان)

تمام سکه: 34 میلیون و 3 هزار تومان (-101 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 9 اسفند 1402 در بازار رشت که نسبت به گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 58 هزار و 680 تومان (+530 تومان)

یورو: 63 هزار و 570 تومان (+460 تومان)

تمام سکه: 34 میلیون و 104 هزار تومان (+201 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز ۸ اسفند 1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 58 هزار و 150 تومان (+450 تومان)

یورو: 63 هزار و 110 تومان (+670 تومان)

تمام سکه: 33 میلیون و 903 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز ۷ اسفند 1402 در بازار رشت که نسبت به گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 57 هزار و 700 تومان (+300 تومان)

یورو: 62 هزار و 440 تومان (+250 تومان)

تمام ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 2 اسفند 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 56 هزار و 950 تومان (+250 تومان)

یورو: 61 هزار و 590 تومان (+520 تومان)

تمام سکه: 32 میلیون و 930 هزار تومان (- 73 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 18 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 1 اسفند 1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند کاهشی داشته است:

دلار: 56 هزار و 700 تومان (-50 تومان)

یورو: 61 هزار و 70 تومان (-90 تومان)

تمام سکه: 33 میلیون و 3 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (30 بهمن )1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 56 هزار و 750 تومان ( بدون تغییر )

یورو: 61 هزار و 160 تومان ( بدون تغییر )

تمام سکه: 32 میلیون و 910 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (29 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 56 هزار و 750 تومان (+ 770 تومان)

یورو: 61 هزار و 160 تومان (+830 تومان)

تمام سکه: 33 میلیون ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (28 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 55 هزار و 980 تومان (+ 310 تومان)

یورو: 60 هزار و 330 تومان (+610 تومان)

تمام سکه: 32میلیون و 932 هزار تومان (+231 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (26 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 55 هزار و 670 تومان (+ 190 تومان)

یورو: 59 هزار و 720 تومان (+ 290 تومان)

تمام سکه: 32میلیون و 701 هزار تومان (+ 197 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (25 بهمن )1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 55 هزار و 480 تومان (+ 180 تومان)

یورو: 59 هزار و 430 تومان (- 90 تومان)

تمام سکه: 32میلیون و 504 هزار تومان (+ 2 هزار تومان)

نیم سکه ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (24 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند کاهشی داشته است:

دلار: 55 هزار و 300 تومان (- 200 تومان)

یورو: 59 هزار و 520 تومان (- 370 تومان)

تمام ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (23 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 55 هزار و 500 تومان (+ 550 تومان)

یورو: 59 هزار و 890 تومان (+ 630 تومان)

تمام سکه: 32میلیون و ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (21 بهمن )1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 54 هزار و 950 تومان (- 500 تومان)

یورو: 59 هزار و 260 تومان (- 400 تومان)

تمام سکه: 32میلیون و 606 هزار تومان (+ 225 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (18 بهمن )1402 در بازار رشت که افزایش داشته است:

دلار: 55 هزار و 450 تومان (+ 250 تومان)

یورو: 59 هزار و 660 تومان (+ 330 تومان)

تمام سکه: 32میلیون و 381 هزار تومان (+ 472 هزار تومان)

نیم سکه ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (17 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند افزایشی است:

دلار: 55 هزار و 200 تومان (+ 700 تومان)

یورو: 59 هزار و 330 تومان (+  590 تومان)

تمام سکه: 31 میلیون ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (16 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند کاهشی داشته است:

دلار: 54 هزار و 500 تومان (- یک هزارو 350 تومان)

یورو: 58 هزار و 740 تومان (- یک ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (15 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند کاهشی داشته است:

دلار: 55 هزار 850 تومان (- یک هزارو 400 تومان)

یورو:60 هزار 360 تومان (- یک هزارو 510 تومان)

تمام سکه: 31 میلیون ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (14 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است:

دلار: 57 هزار 250 تومان (- یک هزارو 500 تومان)

یورو:61 هزار 870 تومان (- یک هزارو 620 تومان)

تمام سکه: 32 میلیون و 803 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (12 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 58 هزار 750 تومان (+ 300 تومان)

یورو:63 هزار 490 تومان (+ 190 تومان)

تمام سکه: 33 میلیون و 585 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (11 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته کاهش داشته است:

دلار: 58 هزار 450 تومان (- هزار و 550 تومان)

یورو:63 هزار 300 تومان (- هزار و 590 تومان)

تمام سکه: ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (9 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 57 هزار و 400 تومان (+هزار و 750 تومان)

یورو:62 هزار 260 تومان (+هزار و 800 تومان)

تمام سکه: 33 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز (8 بهمن )1402 در بازار رشت که نسبت به گذشته افزایش داشته است:

دلار: 55 هزار و 650 تومان (+50 تومان)

یورو:60 هزار 460 تومان (-50 تومان)

تمام سکه: 32 میلیون و 991 هزار تومان (+31 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 7 بهمن 1402 در بازار رشت که نسبت به گذشته افزایش داشته است:

دلار: 55 هزار و 700 تومان (+450 تومان)

یورو:60 هزار 510 تومان (+ 490 تومان)

تمام سکه: 32 میلیون و 960 هزار تومان (+156 هزار تومان)

نیم ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 4 بهمن 1402 در بازار رشت که نسبت به  روز گذشته افزایش داشته است:

دلار: 55 هزار و 250 تومان (+700 تومان)

یورو:60 هزار 20 تومان (+ 590 تومان)

تمام سکه: 32 میلیون و 804 هزار تومان (+421 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 3 بهمن 1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته افزایش داشته است:

دلار: 54 هزار و 550 تومان (+600 تومان)

یورو:59 هزار 430 تومان (+620 تومان)

تمام سکه: 32 میلیون و 383 هزار تومان (+582 هزار تومان)

نیم ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه وارز امروز 2 بهمن 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 53 هزار و 950 تومان (+50 تومان)

یورو:58 هزار 810 تومان (-20 تومان)

تمام سکه: 31 میلیون و801 هزار تومان (+9 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 17 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 1 بهمن 1402 در بازار رشت که روند افزایشی داشته است:

دلار: 53 هزار و 900 تومان (+250تومان)

یورو:58 هزار 830 تومان (+270 تومان)

تمام سکه: 31 میلیون و 795 هزار تومان (+594 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 17 میلیون ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 30 دی 1402 در بازار رشت که نسبت به گذشته کاهش داشته است:

دلار: 53 هزار و 650 تومان (- 300 تومان)

یورو:58 هزار 560 تومان (+210 تومان )

تمام سکه: 31 میلیون و 201 هزار تومان (- 750 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 28 دی 1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 53 هزار و 950 تومان (+920 تومان)

یورو:58 هزار 770 تومان (+یک هزار و 140 تومان )

تمام سکه: 31 میلیون ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 27 دی 1402 در بازار رشت به شرح زیر است:

دلار: 53 هزار و 30 تومان (+450 تومان)

یورو:57 هزار 630 تومان (-60 تومان )

تمام سکه: 31 میلیون و 190 هزار تومان (-507 هزار تومان)

نیم سکه بهار آزادی: 17 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 26 دی 1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 52 هزار و 850 تومان (+600 تومان)

یورو:57 هزار 690 تومان (+480تومان )

تمام سکه: 31 میلیون و 697 هزار تومان (+509 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 25 دی 1402 در بازار رشت که نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است:

دلار: 52 هزار و 250 تومان (-850  تومان)

یورو:57 هزار 210 تومان (-890 تومان)

تمام سکه: 31 میلیون و 188 هزار تومان (-دو ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 24 دی 1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته افزایش داشته است:

دلار: 53 هزار تومان (+یک هزار تومان)

یورو:58 هزار 100 تومان (+یک هزار و 100تومان)

تمام سکه: 33 میلیون و 804 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه وارز امروز 23 دی 1402 در بازار رشت که نسبت به گذشته افزایش داشته است:

دلار: 52 هزار تومان (+400 تومان)

یورو:57 هزار تومان (+490 تومان)

تمام سکه: 32 میلیون و 505 هزار تومان (+245 هزار تومان)

نیم سکه ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 21 دی 1402 در بازار رشت که نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشته است:

دلار: 51 هزار و 600 تومان (-100 تومان)

یورو: 56 هزار و 670 تومان (+160 تومان)

تمام سکه: 32 میلیون و 260 هزار تومان (+1 میلیون ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان